Rss Feed


Posts Tagged ‘software’

 1. Jak získat placený software zadarmo a zcela legálně

  18. August, 2012 by fredomgc

  Jedna z častých cest k opatření programového vybavení bez nutnosti finanční investice vede k návštěvě webových stránek dotyčné vývojářské společnosti, kde lze obvykle nalézt časově omezenou variantu kýženého programu. Takové nasazené licenci se říká shareware a umožňuje plně používat funkcionality aplikace, avšak pouze po předem vymezené období. Typicky jde například o 30 dní. Tento postup proto nesymbolizuje právě ideální volbu. Trvalejší řešení plodí koupě specializovaného odborného časopisu, jenž ojediněle přináší svým čtenářům zvolený software ve formě bonusu. Je však nutno mít povědomí o dostupných magazínech, aby vám podobná akce neunikla. Nikde přitom není zaručeno, že se výhodná nabídka opět objeví, i když již v minulosti čtenáře potěšila.

  Každý den nová placená aplikace

  Zcela unikátní přístup k distribuci digitálního obsahu zaujímá portál www.giveawayoftheday.com. S železnou pravidelností obvykle každých 24 hodin umožní bezplatně stáhnout program, na který se běžně váže nemalá cena. Návštěvník webu přitom obdrží plně funkční legální kopii daného software. Jedinou nevýhodu symbolizuje chybějící uživatelská podpora a nutnost provést instalaci ještě týž den, kdy daný dárek disponuje platností. Neúprosný odpočet časového limitu totiž skutečně povolí přenést potřebný soubor do počítače zájemce jen ve stanoveném úseku (typicky jeden den). I instalátor, jak již bylo nastíněno, dosažitelnost nabídky na příslušné stránce kontroluje. Rozhodně se proto vyplatí pravidelně sledovat aktuálně poskytované aplikace, s čímž ostatně pomůže řada prostředků, jenž zajistí, že vám žádná nabídka neuteče.

  Výhody pro uživatele i vývojáře

  Patrně se ptáte, proč firma přináší lidem software a nepravidelně i hry na game.giveawayoftheday.com zdarma. Odpověď se nese v duchu výborné propagace a rozšíření povědomí o dotyčném programu. Výborný benefit představuje bohatá členská základna, jenž hodnotí funkce dané aplikace a přichází s názory, radami a nápady, jenž nasměrují programátory k vývoji po všech ohledech lepších produktů.