Rss Feed


Posts Tagged ‘recyklace’

 1. Elektroodpad – sběrné dvory

  4. October, 2012 by Sonyk-temp

  Elektroodpad je součástí komunálního odpadu a odpovídá za něj výrobce elektrozařízení. Elektroodpad nepatří mezi klasické sběrné suroviny, jako jsou plasty a papír, které obce sbírají klasickým způsobem. Proto není možné s elektroodpadem nakládat stejně jako s plasty a papírem, ale jejich likvidaci jsou povinni na vlastní náklady zajistit výrobci a dovozci elektrozařízení.

  Jednou ze společností, která se věnuje likvidaci elektroodpadů, recyklaci a hlavně jí záleží na ekologii, je společnost ELEKTROWIN fungující na trhu již od roku 2005 a je jedinou společností, která je zapsaná v obchodním rejstříku s tímto předmětem činnosti.

  Cílem této společnosti je neustálé zdokonalování systému sběru elektrozařízení. Díky systematické práci se mohou občané zbavit ekologicky svých starých elektrospotřebičů díky sběrným dvorům, prodejnám a mobilním sběrům. V současnosti mají občané k dispozici 1056 sběrných dvorů v 920 obcích. Mobilní sběry jsou vlastně tzv. putující kontejnery. Mobilní svoz s těmito kontejnery organizují obce, které nemají své vlastní sběrné dvory a tyto svozy organizují většinou dvakrát do roka. Podle připraveného harmonogramu je přistaven na určité místo v obci. V současnosti je těchto kontejnerů více jak 4000. Občané také mají možnost objednat starý elektrospotřebič prodejci, ale pouze v případě, že si kupujete zařízené stejného typu a funkce, tedy kus za kus. Prodejců, kteří odebírají staré elektrospotřebiče, je více jak 2600.

  Nejčastěji narážíme na malé kontejnery na elektroodpady, které stojí většinou v místě, kde stojí i kontejnery nebo sběrné nádoby na plasty, sklo apod. Tyto malé kontejnery jsou výhradně určené pro malé domácí elektrospotřebiče (jako například vysavače, žehličky) a elektrické a elektronické nástroje (například vrtačky, brusky apod.). Do těchto malých kontejnerů NIKDY nesmíte vhazovat žárovky, zářivky, televize, monitory, cartridge apod.

  Sebraný elektroodpad tato společnost poté přepravuje na zpracování a zpracovateli za to zaplatí. Tuto činnost financuje prostřednictvím recyklačních poplatků, které výrobci, kteří jsou spolupracujícími členy, zahrnují do cen výrobků, které prodávají. Tato společnost z nich potom platí veškeré náklady spojené se sběrem, přepravou a zpracováním starých elektrospotřebičů.

  Společnost ELEKTROWIN klade velký důraz na životní prostředí a celkově na ekologii. Recyklace elektrozařízení je složitá, protože při demontáži musí zpracovatel dodržet postup daný zákonem a všechny části musí odstranit tak, aby nebezpečné látky neohrozily nejen zdraví, ale také životní prostředí. Chladničky například obsahují freony, které jsou velice škodlivé pro ovzduší. Kadmium je zase toxická látka, která byla kdysi používaná k ochraně kovů před korozí a dostává se dýcháním a jídlem do těla a poškozuje ledviny a játra.

  Nepodceňujte recyklaci elektroodpadů. Staré elektrospotřebiče rozhodně nepatří do koše.


 2. Jak recyklovat?

  6. October, 2010 by Jarisak

  V dnešní době jsme všichni obklopeni všeljakým odpadem, který se poté hromadí na skládkách a často i v lese.Každý člověk vyhodí průměrně za 2 měsícu odpad o jeho hmotnosti.Na skládkách jsou obrovské hromady odpadu, navíc k nám ještě vozí odpad z Německa.Aby se trochu omezil růst skládek je dobré recyklovat.Jak?To vám poradí tento článek.

  Plasty

  Z 5ti plastových lahví by se dalo udělat tričko z 30ti fleesová bunda.Proč je stále vyhazujeme do koše?Z plastů můžeme třídit PET lahve, které musíme sešlápnout, pěnový polystyrén, lahve, kanystry plastové obaly, výrobky z plastů, fólie, igelitové sáčky a tašky nebo kelímky.Naproti tomu do tříděného plastu nesmí přijít obaly od olejů a různých chemikálií, PVC, molitan nebo plastové díly s kovovými součástkami.

  Papir

  Čím méněpapíru se zrecykluje, tím více se musí pokácet stromů aby byla pokryta spotřeba papíru.Denně se vykácí stovky tun pralesů, mnoho tun by mohlo být ušetřeno, kdyby se recykloval všechen papír.Do tříděného papíru může přijít prakticky jakýkoliv papír či karton, vyjímkou jsou uhlové, voskované či dehtové papíry.Papír by neměl být mokrý nebo mastný.

  Sklo

  Pokud se recykluje 1 tuna skla, ušetří se 400 kg exhalací oxidu uhličitého.Do tříděného sklad nesmí přijít porcelán, keramika, TV obrazovky, autosklo, zrcadla a drátěné sklo.Skleněné lahve nemusíte zbavovat výček.

  Tetra-paky

  Tetra-paky jsou různé krabice od mléka nebo třeba od džusů.Třídí se sešlápnuté, včetně víčka.Krabice od mléka je dobré před recyklací vymýt.

  Hlinik

  V životě jsem nikde neviděl kontejner na hliník, přesto je dobré hliník sbírat, dá se poté odvézt do sběrny nebo do nějaké firmy, kde se zpracovává.Je pravda, že je to práce, ale ušetříte tak přírodu.Energie na výrobu nového hliníku je mnohonásobně vyšší než potřeba vody, kterou např. víčko opláchnete, a následný odvoz do nějaké sběrny.Kdyby se použili všechny plechovky, které vyhazujeme do popelnic, pokrylo by to asi 62% spotřeby hliníku v automobilce Škoda a to je celkem dost.

  Zaver

  Nebuďte líní, třiďte odpad.