Rss Feed


Posts Tagged ‘policista’

 1. Jak se stát policistou?

  4. October, 2010 by Slimi

  Chcete být policistou? Můžete, ale není to vůbec jednoduché. Máte dvě možnosti, buďto jít hned po základní škole na střední policejní školu, nebo si vystudovat nějakou střední a poté k tomu přidat policistu.

  Pokud se rozhodnete pro první možnost, vystudujete střední školu, složíte zkoušky a jste policista. Ovšem na školu je velice přísné přijímací řízení, takže to není pro každého.

  Pokud se rozhodnete stát se policistou až po vystudování nějaké střední školy, budete přijat, pouze při splnění těchto kritérií: musíte mít občanství ČR, musíte být starší 18 let, mít čistý trestní rejstřík, minimálně mít střední školu s maturitou, musíte být naprosto zdraví a fyzicky statný, nesmíte být členem politické strany a hnutí a nesmíte podnikat. Když splňujete tato přísná kritéria, můžete přistoupit k přijímacímu řízení.

  U přijímacího řízení po vás budou požadovat: písemnou žádost o to stát se policistou. Při ústním pohovoru po vás pak budou požadovat: občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, od těch, kteří chodily na vojnu, ještě vojenská knížka z důvodu zápočtu praxe. Dále předložíte životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list a pokud máte už nějakou praxi tak nějaký doklad jako důkaz. Přijímací řízení většinou trvá 3 měsíce, v kterých podstoupíte psychologické vyšetření, prověrku tělesně zdatnosti a zdravotní prohlídku.

  Psychologické vyšetření –  zaměřeno na zjištění osobních předpokladů potřebných pro výkon služby.

  Prověrka fyzické zdatnosti – podstoupíte člunkový běh 4x 10 metrů, běh na 1000 metrů, celo motorický test a cvičení kliků.

  Zdravotní prohlídka – kompletní zdravotní prohlídka.

  Poté už jste jenom seznámeni s podmínkami a výši platu. V den nástupu, už jen složíte tento slib:

  “Slibuji, na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.”

  Tak a jste policista. A pokud ještě ne, tak mějte na paměti, že to není práce pro každého…