Rss Feed


Posts Tagged ‘lhani’

 1. Jak poznat lháře?

  10. October, 2010 by Karis

  Techniky níže vám ukáží, jak poznat když někdo lže.  Tyto techniky jsou využívány i vládními agenturami při vyslýchání, ale jsou použitelné i ve vztazích a obchodu.

  Pro úspěšné použití těchto technik napomáhá, pokud znáte řeč těla dotyčného v “normálních” situacích. Lépe pak poznáte podezřelé rozdíly.

  Pohyby

  Pohybový výraz bude strnulejší. Lhář bude méně používat pohyby rukou a také v “menším” prostoru. Obecně všechny fyzické akce budou využívat méně prostoru než obvykle.

  Doteky obliceje

  Lhář se bude dotýkat spodní části obličeje. To znamená škrábání se pod nosem, dotýkání se rtů či brady. Je to instinkt už od narození. Proto si malé děti zakrývají ústa, když lžou. Jen se to postupem let vyvine v méně zřejmá gesta.

  Pohyby oci

  Nečestný člověk bude očima brouzdat všude okolo, jen aby se vyhnul vašemu přímému pohledu. Na druhou stranu, upřený pohled do vašich očí po dlouhou dobu je také indikátorem lži. To se může stát poměrně často, protože lháři vědí, že jejich oční pohyby je mohou prozradit a tak se je pokoušejí ovládat.

  Zornice

  Zornice se mohou při lhaní rozšířit kvůli zvýšené hladině adrenalinu v těle. Tento faktor je však závislý na závažnosti lži. Pokud se jedná pouze o malou lež, zornice se rozšířit nemusejí.

  Postoj

  Lháři se často cítí nepohodlně, když mají stát přímo proti obviňujícímu a snaží se nemít svoje ramena přímo proti ramenům obviňujícího (do obdélníku). Místo toho se mírně vytáčejí.

  Vyrazy

  Výrazy lháře se limitují pouze na ústa. Například hraje-li lhář úsměv, využije jen určité vybrané svaly, zatímco “přírodní” úsměv využívá svalstvo přes celou tvář.

  Dlane

  Lháři se často pokusí skrýt dlaně jejich rukou. To je také instinktivní. Ruce za zády nebo v kapsách jsou také pozitivním indikátorem lži.

  Objekty

  Lháři si hrají s věcmi, které vlastní. Jako například kabelky, náramky, mobilní telefony nebo vlasy. Také mohou dát nějakou překážku mezi sebe a jinou osobu. Třeba něco tak jednoduchého jako je šálek kávy. Je to jakýsi podvědomý způsob “zabarikádovat” se a ulehčit si tak napětí při lhaní.

  Ton

  Tón hlasu lháře se často neshoduje s jeho gesty nebo s obsahem sdělení.

  Sarkasmus

  Nečestný člověk bude často odpovídat sarkasticky na obvinění.

  Odpovedi na otazky

  Lháři používají vaše slova při odpovídání na vaše otázky. Například: Měl jste sexuální styk s touto ženou? – Neměl jsem sexuální styk s touto ženou. Navíc při rozhovoru používají příliš mnoho detailů. Je to způsob kterým si snaží přesvědčit jiného člověka, že mu chtějí vyjít vstříc.

  Nesmyslnost

  Lhářova slova nemusejí dávat smysl a gramatika může být také špatná. To je způsobeno tím, že mozek je příliš zaměstnaný po hledání přesvědčivé odpovědi a signály k ústům jsou posílány chybně.

  Vyhybani se primym odpovedim

  Lhář raději odpověď pouze naznačí, než aby přímo něco popřel. To jim dovoluje vyhnout se lhaní neděláním připouštějících výpovědí.

  Zmena predmetu rozhovoru

  Lhář se často pokouší o změnu tématu rozhovoru. Při změně tématu bude lhář spokojený a s vírou, že jeho lžím bylo uvěřeno. Kdežto poctivá osoba by byla zmatená, proč by mělo být potenciálně důležité téma změněno. Taková osoba by pravděpodobně nebrala změnu tématu na vědomí a pokračovala v původní konverzaci.

  —–

  Je důležité pochopit, že zpozorování jednoho z výše uvedených indikátorů nemusí znamenat lež. Musíte hledat více těchto indikátorů a to za co nejkratší čas.