Rss Feed


Komínové systémy, jaké práce jsou prováděny?

10. July, 2013 od admin

V tomto článku se dozvíte: Jaké profesionální práce provádí firmy specializované na komínové systémy? Jak poznat pravého kominíka? Jak často je třeba provádět kontrolu komínů podle zákona?

V souvislosti s komíny to může být například čištění komínových cest. Čištění komínů u kotlů do 50kW podle nařízení vlády č. 91/2010 Sbírky je možné provádět svépomocí avšak také ho mohou dělat odborné kominické firmy s živnostenským oprávněním pro obor kominictví. Podobné je to u kontroly komínů. U čištění komínů jde o odstranění pevných usazenin na stěnách komínové/spalinové cesty. Čištění by mělo být prováděno u kotlů na tuhá paliva s výkonem do 50kw 2x do roka při sezónním topení. U kotlů na plyn 1x ročně. 1x ročně čištění kotle.

Podle nařízení vlády jsou majitelé kotlů a komínů do 50kW povinni nechat si provést kontrolu komínu kominickou firmou 1x ročně. U kontroly se posuzuje bezpečnost komína proti vzniku požáru, jeho stavebně technický stav. Zda ke komínu je bezpečný a volný přístup z důvodu čištění, oprav. Kontrola komínových cest se neprovádí u komínů, které nejsou používány. Takový komín musí být podle nařízení vlády označen v místě připojení kotle nápisem “Mimo provoz” nebo jiným vhodným způsobem.

Kromě kontroly může být třeba provést i revizi komínové cesty / revize komínu. Revize se provádí v případě změny typu paliva, změny typu spotřebiče paliv – kotle, při podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě a nebo po požáru a samozřejmě před uvedením komínu do provozu.

Jak poznat pravého kominíka? “Správný kominík by se vám měl prokázat průkazem Společenstva kominíků, kde je uvedeno jméno, bydliště a dosažená kvalifikace.” Po provedení čištění, kontroly a revize musí kominík vystavit písemnou zprávu dokládající provedenou práci. Náležitosti zprávy jsou uvedené ve vyhlášce – nařízení vlády (odkaz výše). Tato zpráva je velmi důležitá, jelikož v případě požáru si může pojišťovna tyto zprávy vyžádat a v případě nedodání nemusí uznat vyplacení odškodného.

Frézování komínu je další z činností odborných firem na komínové systémy. Frézování se provádí rotorem, na kterém je upevněn řetěz, který odírá stěny komínové cesty a tak rozšiřuje komínovou cestu.

Po frézování komínu se obvykle provádí i vložkování komínu, kdy se do komínů zjednodušeně vkládá speciální keramická a nebo plechová roura ze shora dolů. Díky vložkování komínu je možné snížit riziko požáru a hlavně zvýšit tah komínu který umožní lepší spalování.

Přestavba komínu a přezdění komínu je další prací která může být potřeba. Působením spalin a zejména kondenzací par, které odcházejí ze spalovaného materiálu je narušována vnitřní stěna komínu zejména v části nad střechou. Důvodem kondenzace je obvykle nižší teplota komínové zdi v nadstřešní části. Trvanlivost komínu je dána zejména výběrem kvalitních cihel a spojovacího materiálu. Přestavby komínu se provádí obvykle rovnou na místě a vybouraný materiál je dopravován dopravníkem ze střechy na zem. Dále může být suť dopravována vnitřkem domu. Třetí možnost je nasazení již vyzděného komínu jeřábem. Tento způsob se provádí například u nepřístupných komínů.

Další prováděnou prací je měření emisí, komínového tahu, účinnosti spalování.

Pokud chcete, v komentářích k tomuto článku se můžete podělit o Vaše zkušenosti a doplnění tohoto článku.

Share Button
Byl Vám tento článek užitečný? Zmiňte se prosím o něm na svém webu, na fóru nebo v diskuzi.
Adresa článku: http://howtodo.cz/kominove-systemy-jake-prace-jsou-provadeny/ :)
Děkujeme

Přidejte komentář »

Zatím bez komentářů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>