Rss Feed


Jak vytvořit návrh plošného spoje?

17. October, 2010 od Thomas 01

Zabýváte-li se bastlením (hovorový výraz pro „hraní si s páječkou a základními elektronickými součástkami“) pak jste určitě narazil/a na schéma, které by se vám líbilo, ale ke vší smůle k němu nebyl návrh plošného spoje. Zde najdete způsob jak jej vytvořit.

Co je potreba si ujasnit

Na tvorbu návrhu máme dvě možnosti:

1) Návrh pomocí soustavy jednotných cest – tento způsob je dosti často využívaný a pro potřeby bastlíře/amatéra dostačující. Spočívá v tom, že jednotlivé součástky jsou propojeny stejně širokými cestami. Vývody součástek se zapajují do pájecích bodů.

2) Návrh pomocí soustavy jednotných mezer – již méně často využívaná metoda leč je-li potřeba stínění obvodu nebo máme málo leptacího roztoku je dobrou volbou. Definice zní: součástky jsou propojeny měděnými ploškami, které jsou odděleny stejně širokými izolačními mezerami. Na první pohled složité, ale jde jen o to, že každá vodivostní cesta je oddělena mezerou a i když jsou přebytečné části měděné fólie tak se neodleptávají.

U obou metod volíme šířku vodivostní cesty podle proudové zátěže. Při tlouště fólie 35µm a šířce cesty 1mm je zátěž dovolená 0,75A a při zátěži 5A se cesta přepálí.

Izolační mezera je dána dovoleným přeskokovým napětí tj. na každých 150V je nutná šířka 0,75mm.

Zaklady kresleni navrhu

Návrh plošného spoje se kreslí z pohledu ze strany součástek a to do rastru (mřížky). Vodivostní cesty budeme pro přehlednost kreslit po čáře mřížky. Pájecí body pouze do křížení čar. Nesmíme zapomenout, že musíme zohlednit velikost napětí, proudu, velikost součástek a šířku jejich vývodů.

Zasady rozmistovani soucastek

1)      Do jednoho pájecího bodu se může zapojit pouze jeden vývod součástek

2)      Vždy musí být splněn požadavek funkce obvodu

3)      Vývody součástek se nesmí křížit

4)      Součástky se rozmisťují přehledně a to vždy s ohledem na jejích funkci (ladící součástky u kraje apod.)

5)      Součástky umisťujeme tak aby se vzájemně neovlivňovaly

6)      Veškeré speciální prvky se zapojují podle pokynů výrobce

7)      Součástky rozmisťujeme tak aby propojovací cesty byly co nejkratší a zapojení co nejmenší

Montazni schema

Je to návrh plošného spoje, který slouží jako podklad pro jeho výrobu. Tento návrh je vždy v měřítku 1:1 oproti velikosti desky plošného spoje. Účelem montážního schématu je, abychom získali tzv. pájecí obrazec (obrazec složený z vodivostních cest a pájecích bodů, který se překresluje na desku ze strany měděné fólie). Tento pájecí obrazec získáme z návrhu rozmístění součástek tím, že na druhou stranu papíru (např. přes okno) překreslíme pouze vodivostní cesty a pájecí body. Nyní už je vše připravené k vlastní výrobě desky tzv. tišťáku.

Share Button
Byl Vám tento článek užitečný? Zmiňte se prosím o něm na svém webu, na fóru nebo v diskuzi.
Adresa článku: http://howtodo.cz/jak-vytvorit-navrh-plosneho-spoje/ :)
Děkujeme

Přidejte komentář »

Zatím bez komentářů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>