Rss Feed


Jak motivovat zaměstnance a zvýšit kvalitu jejich práce?

9. August, 2014 od admin

Rozvíjet schopnosti a osobnost zaměstnanců je důležitý úkol asi v každé firmě, která by ráda prosperovala. Motivovaní zaměstnanci provádějí svou práci raději a vnášejí do ní více svých sil, což je určitě lepší nežli kdyby byli zaměstnanci utiskováni a necítili možnost se někam posunout. Stimulovat zaměstnance je možné odměnami v podobě financí, slev a jiných výhod. Některé výhody mohou v zaměstnanci vytvořit silnější pouto k firmě a vyšší loajalitu. Jedním z nejefektivnějších způsobů jak zajistit dobrou kvalitu práce zaměstnanců je oceňování jejich práce s opravdovostí a nešetření chválou.

Dříve zmíněné stimuly ve formě finančních odměn a výhod mají pozitivní charakter, lze také stimulovat zaměstnance ke zlepšení výkonu pomocí negativních stimulů, což může být riziko propuštění ze zaměstnání. U negativního stimulu je potřeba řešit problém proč zaměstnanec nepracuje tak jak má, pokud je nějaký možné vyřešit. Zaměstnanci by neměli cítit, že jejich názor a jejich požadavek není vítán a nebo budou kvůli jeho vyjádření nějak sankcionováni. Vhodný přístup ze strany vedení pak může takovému pocitu ze strany zaměstnance předejít.

K tomu aby byl odpovědný pracovník schopen motivovat své podřízené efektivně, je potřeba aby je znal pokud možno osobně a zblízka. Pracovník s odpovědností za úspěšný chod firmy musí mít osobnost takovou aby s ním podřízení byli schopni bez obalu komunikovat. Mezi užitečné dovednosti odpovědného pracovníka může patřit schopnost zvládat své emoce.

Ve větších korporacích jako je například ČEZ, existují oddělení, které mají za úkol rozvoj a motivaci zaměstnanců firmy. Tato oddělení také monitorují stav filmy co se týče spokojenosti zaměsnanců a kvality / efektivity jejich práce. Například ve společnosti ČEZ v roce 2013 pracuje v oddělení rozvoje lidských zdrojů pan Kiril Ribarov. Kiril Ribarov vystudoval informatiku na MATFYZ fakultě Univerzity karlovy v Praze, zabývá se praxí v oblasti manažerského rozvoje a také přednášel v řadě mezinárodních MBA programů. Video z jeho přednášky na HR Konferenci 2013 naleznete na webových stránkách MotivP.com.

Share Button
Byl Vám tento článek užitečný? Zmiňte se prosím o něm na svém webu, na fóru nebo v diskuzi.
Adresa článku: http://howtodo.cz/jak-motivovat-zamestnance-a-zvysit-kvalitu-jejich-prace/ :)
Děkujeme

Přidejte komentář »

Zatím bez komentářů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>