Rss Feed


Elektroodpad – sběrné dvory

4. October, 2012 od Sonyk-temp

Elektroodpad je součástí komunálního odpadu a odpovídá za něj výrobce elektrozařízení. Elektroodpad nepatří mezi klasické sběrné suroviny, jako jsou plasty a papír, které obce sbírají klasickým způsobem. Proto není možné s elektroodpadem nakládat stejně jako s plasty a papírem, ale jejich likvidaci jsou povinni na vlastní náklady zajistit výrobci a dovozci elektrozařízení.

Jednou ze společností, která se věnuje likvidaci elektroodpadů, recyklaci a hlavně jí záleží na ekologii, je společnost ELEKTROWIN fungující na trhu již od roku 2005 a je jedinou společností, která je zapsaná v obchodním rejstříku s tímto předmětem činnosti.

Cílem této společnosti je neustálé zdokonalování systému sběru elektrozařízení. Díky systematické práci se mohou občané zbavit ekologicky svých starých elektrospotřebičů díky sběrným dvorům, prodejnám a mobilním sběrům. V současnosti mají občané k dispozici 1056 sběrných dvorů v 920 obcích. Mobilní sběry jsou vlastně tzv. putující kontejnery. Mobilní svoz s těmito kontejnery organizují obce, které nemají své vlastní sběrné dvory a tyto svozy organizují většinou dvakrát do roka. Podle připraveného harmonogramu je přistaven na určité místo v obci. V současnosti je těchto kontejnerů více jak 4000. Občané také mají možnost objednat starý elektrospotřebič prodejci, ale pouze v případě, že si kupujete zařízené stejného typu a funkce, tedy kus za kus. Prodejců, kteří odebírají staré elektrospotřebiče, je více jak 2600.

Nejčastěji narážíme na malé kontejnery na elektroodpady, které stojí většinou v místě, kde stojí i kontejnery nebo sběrné nádoby na plasty, sklo apod. Tyto malé kontejnery jsou výhradně určené pro malé domácí elektrospotřebiče (jako například vysavače, žehličky) a elektrické a elektronické nástroje (například vrtačky, brusky apod.). Do těchto malých kontejnerů NIKDY nesmíte vhazovat žárovky, zářivky, televize, monitory, cartridge apod.

Sebraný elektroodpad tato společnost poté přepravuje na zpracování a zpracovateli za to zaplatí. Tuto činnost financuje prostřednictvím recyklačních poplatků, které výrobci, kteří jsou spolupracujícími členy, zahrnují do cen výrobků, které prodávají. Tato společnost z nich potom platí veškeré náklady spojené se sběrem, přepravou a zpracováním starých elektrospotřebičů.

Společnost ELEKTROWIN klade velký důraz na životní prostředí a celkově na ekologii. Recyklace elektrozařízení je složitá, protože při demontáži musí zpracovatel dodržet postup daný zákonem a všechny části musí odstranit tak, aby nebezpečné látky neohrozily nejen zdraví, ale také životní prostředí. Chladničky například obsahují freony, které jsou velice škodlivé pro ovzduší. Kadmium je zase toxická látka, která byla kdysi používaná k ochraně kovů před korozí a dostává se dýcháním a jídlem do těla a poškozuje ledviny a játra.

Nepodceňujte recyklaci elektroodpadů. Staré elektrospotřebiče rozhodně nepatří do koše.

Share Button
Byl Vám tento článek užitečný? Zmiňte se prosím o něm na svém webu, na fóru nebo v diskuzi.
Adresa článku: http://howtodo.cz/elektroodpad-sberne-dvory/ :)
Děkujeme

Přidejte komentář »

Zatím bez komentářů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>