Rss Feed


Posts Tagged ‘pozar’

 1. Jak nainstalovat detektor kouře?

  1. November, 2010 by pupajz

  Požár je jedna z nejhorších variant která může postihnout váš dům.Kromě značné škody na majetku,muže oheň způsobit i velmi bolestivé poranění a v nejhorším případě i smrt.K minimalizaci těchto rizik doporučuji nainstalovat kouřové čidlo. Ke včasné detekci požáru se používají ionizační, optické nebo tepelné požární snímače. Nejpoužívanější hlásiče jsou ionizační, které velice rychle a spolehlivě detekují zvýšený výskyt kouře v místnosti. Standardně mají v sobě zabudovanou sirénu, která dokáže v nebezpečí zalarmovat obyvatele.

  Kam nainstalovat

  ►je vhodné nainstalovat detektor do každé místnosti,delší chodby,garáže i sklepa

  ►nedoporučuje se instalovat obyčejné detektory do kotelny,koupelny,kuchyně a příliš blízko o oknům,prudké kolísání teplot,může způsobit samovolné sepnutí hlásiče,pro tyto instalace používáme speciální hlásiče u kterých můžeme nastavit „odolnost“ na kouřové zplodiny

  ►někteří výrobci též nabízí možnost drátového i bezdrátového propojení jednotlivých hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho čidla, jsou zapnuta i čidla ostatní. Tento systém je vhodný např. pro rodinné domy, kdy čidlo, reagující na kouř z případného požáru v garáži nebo dílně v podzemí, spustí čidlo v podkrovní ložnici, kde vzbudí spícího uživatele domu a upozorní jej na vzniklé nebezpečí.

  Jak nainstalovat

  ►zde se držíme návodu instalace výrobce kouřového detektoru

  ►obecně platí,že detektor se montuje na strop,ideálně do středu plochy stropu

  ►není vhodné detektor nainstalovat do rohu stropu(aby nerušil pohled na strop)

  ►většina instalací čidel se provádí přichycením ke stropu hmoždinkou a vrutem,renomovaní výrobci dodávají čidla s kompletním vybavením pro montáž,stačí se jen řídit návodem

  Test detektoru

  ►nové moderní detektory kouře se testují samy,bez zásahu majitele,nicméně je vhodné ihned po instalaci tento test provést

  ►test provádíme podle návodu výrobce,většinou stačí zapálená svíčka kterou opatrně přiblížíme k čidlu atd

  Doporučení

  Test funkčnost kouřového čidla provádějte jednou za měsíc,bez ohledu na to,že se většina čidel testuje sama,nic vám to neudělá a máte jistotu,že vás majetek i zdraví budou ochráněny.