Rss Feed


Posts Tagged ‘evropska unie’

 1. Jaká jsou programová témata pro vládní strany – 2013

  20. December, 2012 by Sonyk-temp

  V současné době je na místě otázka, koho volit? Jedním z problémů je, že málo lidí věří volebním slibům. Může se stát, že nakonec vznikne po volbách velká koalice a veškeré volební sliby budou pasé. Proto je dobré si vybrat stranu, která se drží svých cílů a je jedno, jestli je před volbami, po volbách nebo mezi nimi. Jednou z těchto stálic je Občanská demokratická strana (ODS). Co slíbí, to také splní, aniž by se vymlouvala na to, že nešlo plány dodržet, protože se do koalice dostal někdo jiný apod.

  Hlavním mottem ODS, které jste jistě už slyšeli, je „Sociální dávky potřebným. Ne těm, kdo je zneužívají.“ ODS se snaží o skutečnou solidaritu potřebným, ne těm, kdo pouze zneužívají sociálních dávek a jen se na nich přiživují. ODS se snaží hlavně o adresnější sociální systém. Chce, aby poskytované sociální služby byly efektivní a úsporné a snaží se o to, aby se financování sociálních služeb plánovalo na 3 roky a ne z roku na rok. Do sociálně vyloučených lokalit chtějí dosadit sociální terénní pracovníky a také se snaží o zjednodušení zřizování miniškolek a firemních školek. Daňově zvýhodní členy rodiny, kteří budou pečovat o seniory a budou tak podporovat spolu s ODS jejich pobyt v rodinném prostředí.

  Za vlády ČSSD v roce 2005 se přes její veškeré snahy zvyšovala nezaměstnanost. Po nástupu ODS do vlády se nezaměstnanost začala snižovat. Levicové strany se v poslední době vyjadřují tak, že by snad občané mohli mít pocit, že dluhy nevadí. Proto by se nad sebou měli zamyslet nejen dlužníci, ale také věřitelé, aby měli zodpovědnost, jejíž nedostatek přispěl velkou částí k dnešní špatné situaci. Proto by měla být odpovědnost vyžadována po celé Evropské unii a neměl by nikdo spoléhat na solidaritu a půjčování peněz ostatních států.

  Ptáte se na to, zda přijmout euro? K tomu by mělo dojít tak, že budou hlasovat občané České republiky v referendu. Protože, kdo jiný by o tom měl hlasovat než ti, kdo by euro používali.

  Podle ODS se Česká republika jako národní stát osvědčila, hlavně proto, že dochází k dalšímu rozvoji národní identity. ODS má ve svém programu a vždy mít bude to, že bude odmítat federalizaci Evropské unie, také to aby Evrospká unie odebírala státu národní kompetence a je zásadně proti vzniku evropského superstátu. Zatím o euro není zájem a nebude do té doby, dokud by přijetí eura pro občany a firmy znamenalo výhody a ne jako v současnosti spíše nevýhody.


 2. Jak cestovat se zvířaty do zahraničí?

  6. October, 2010 by pupajz

  Cestování se zvířaty do Velké Británie,Malty,Irska a Švédska

  Zvíře musí plnit tyto podmínky:

  -zvíře musí být očipováno

  -musí mít pas

  -být očkované proti vzteklině

  -musí mít sérologické vyšetření na vzteklinu

  -musí být ošetřené proti klíšťatům

  -musí být ošetřené proti echynokokóze

  Štěňata a koťata do 3 měsíců nesmí cestovat

  Členské státy mohou povolit cestování mláďat do 3 měsíců věku pokud mají pas,nepřišla do styku s volně žijící zvěří nebo pokud jsou závislá na matce.

  Členské státy nedovolující cestování s mláďaty do 3 měsíců věku:

  Itálie,Kypr,Lotyšsko,Polsko,Francie a Španělsko

  Cestování do ostatních zemí EU

  Zvíře musí plnit tyto podmínky:

  -očipování nebo tetování

  -pas

  -očkování proti vzteklině

  Stejné podmínty platí i pro tyto státy které nejsou v EU:

  Chorvatsko,Monako,Norsko,Andorra,Island,San Marino,Švýcarsko,Vatikán a Lichtenštejnsko.

  Cestování se zvířaty mimo EU:

  -pas

  -očipování nebo tetování

  -očkování proti vzteklině

  -sérologické vyšetření na vzteklinu

  Sérologické vyšetření musí být provedeno nejdříve měsíc po očkování a nejpozději 3 měsíce před vycestováním.