Rss Feed


‘Řemesla a výroba’ Category

 1. K čemu se skladovací mobilní haly?

  29. August, 2013 by admin

  Skladovat můžeme nejrůznější materiál a levným řešením bez nutnosti stavět klasickou stavbu jsou haly mobilní a nebo haly montované skladovací. Tyto haly vynikají zejména výhodou rychlé stavby. Lze je využít i jako pracovní prostory pro výrobu a nebo pro dočasné skladování materiálu. Firmy, které haly nabízí mají v nabídce i služby stavby a přemístění haly na jiné místo. Příklady hal a nabídku profesionální firmy je možné vidět například na stránce DiamantExpo.cz

  Profesionální firma může zákazníkovi nabídnout více variant opláštění Haly. Různý skladovaný materiál bude vyžadovat různou ochranu. Je možné zvolit například PVC plachtu jako opláštění kostry mobilní haly. Za druhé si zákazník může zvolit a nebo nechat doporučit PVC tzv. trapézový plast – jde o zvlněný velmi pevný a odolný plast. Třetí možností je trapézový plech, který je pravděpodobně nejodolnější ze všech tří možností opláštění hal. Materiály opláštění se samozřejmě liší svou cenou.

  Například firma DiamantExpo se pyšní špičkovým servisem, to znamená, že poradí, pomůže a dokončí zákazníkův produkt i na přání. Poskytuje komplexní a ucelené služby svým zákazníkům.

  Velkou výhodou mobilních hal je samozřejmě i flexibilita, jak již bylo zmíněno z důvodu rychlé montáže a demontáže. Například v případě nadvýroby a nebo dočasné potřeby dodatečných skladovacích prostor si objedná zákazník firmu, která na míru doveze a postaví halu na zákazníkem určené místo. Pro stavbu mobilní haly by nemělo být nutné stavební povolení, proto se celý proces opět urychluje.

  Nevýhodou mobilních hal tohoto typu může být nižší bezpečnost uchovaného materiálu. Plech pravděpodobně nenabídne tak vysokou spolehlivost jako klasická zeď. pokud se však jedná o dočasné uskladnění, bude plechová hala pravděpodobně zajímavým řešením. Zájemce o haly samozřejmě může zboží uskladnit i v externím pronajatém skladě, je však na zvážení pokud se takové řešení časově a finančně vyplatí.


 2. Jaké jsou typy dopravníků od firmy TMT?

  24. July, 2013 by admin

  T M T spol. s r.o. Chrudim je tradiční český výrobce a dodavatele dopravníkových systémů.

  Dopravníkový systém je zařízení, které umožňuje – často pomocí pásů (pásové dopravníky), šneku (šnekové dopravníky), válečků a nebo řetězu pro přesun materiálu nebo předmětů z jednoho místa na druhé.

  Například řetězové dopravníky mohou být dodány ve dvou i více řetězovém provedení sloužícím pro vodorovný přesun rozměrnějších, těžkých i kusových materiálů (například elektromotorů) z jednoho místa na druhé. Palety a nebo podložky mohou ležet přímo na pohybujících se řetězech a nebo na příčkách pevně spojených s řetězem. Díky povaze řetězu je možné tyto dopravníky použít pro přesun těžkého materiálu. Řetězový dopravník je samozřejmě možné kombinovat i s jinými typy dopravníků a roboty. Například při napojení válečkového dopravníku je možný tento systém použít jako překladač kusových předmětů.

  Dopravníky jsou vhodné například pro přepravu sypkých a nebo zmíněných kusových materiálů z jednoho místa na druhé. Dopravníky se využívají například v průmyslu a výrobě, k přemísťování materiálu z jednoho místa na druhé – například do úložných prostor, nádrží a nebo pro přepravu do automobilů.

  TMT své služby vyvíjí, rozšiřuje a optimalizuje v České republice již 22 let a za tuto dobu se firma zařadila mezi přední dodavatele dodávající a vyrábějící dopravníkové systémy v ČR a s tím související dopravní techniky a příslušenství. Výrobou a prodejem dopravníků služby TMT jistě nekončí. Zákazník bude pravděpodobně potřebovat pomoc s dopravou a instalací dopravníku a nebo bude potřebovat rozšíření či jiný servis. Dopravníky bývají vybaveny i softwarem pro řízení činnosti, je tedy možné je programovat a přizpůsobovat jejich funkci specifickým potřebám majitele.  Služby jsou také prováděny na klíč jako hotová řešení ušitá na míru potřebám zákazníka. Je tedy možné vytvořit komplexní automatizované pracoviště vybavené dopravníky i dalšími roboty a automaty provádějící funkce a práce vyžadované zákazníkem.

  Fiirma TMT získala a také udržuje systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2009. Firma disponuje také vlastním výrobním areálem, kde jsou vyráběny ocelové konstukce a dopravníkové systémy podle této kvalitativní normy. Na internetové stránce TMT.cz můžete nalézt další informace o výrobních procesech a nabízených produktech od této české firmy. Budete-li mít nějaké dotazy, obraťte se na tuto českou spolčnost. Kontakty naleznete na stránce Kontakty.


 3. Co je firma Murexin?

  by admin

  Krátce po založení si společnost Murexin AG získala dobré jméno na trhu. Bylo to nejdříve díky jejich kvalitním službám ochrany staveb a později třeba také jako dodavatel a výrobce chemie pro stavbu – stavební chemie. Kvalitní výrobky Murexin se brzy osvědčily tak, jak je zákazníci používali a doporučovali v dalších stavebních firmách i u jednotlivců. O 64 let později firma Murexin AG splynula ve fůzi s firmou Furtenbach GmbH, která je součástí koncernu Schmid. Ve stejném období Murexin převzal firmu Durlin-Wegin, která se zabývala výrobou barev a laků. Byl to logický krok k rozšíření nabízeného spektra služeb Murexin. Nyní se firma začíná specializovat i na výrobu a prodej nátěrových hmot – barev a laků. Může nabízet zákazníkům širší spektrum služeb z jednoho místa.

  V současnosti kolem roku 2013 společnost Murexin vyrábí a distribuuje stavební chemii, laky, fasádní barvy, lepidla a podobné.

  Firma Murexin má také svou politiku jakosti vyráběných a distribuovaných produktů. Tato politika je v souladu se zákony a normami na kvalitu produktů. Firmu tato politika zavazuje k produkci kvalitních a méně závadných produktů co se týče vlivu na životní prostředí. Tohoto výsledku lze dosáhnout pouze pokud je dodržována optimální metodika řízení výroby na všech úrovních výrobního procesu.  Každý proces výroby vyžaduje průběžnou optimalizaci aby byly dodrženy vytyčené normy a cíle, stejně tak společnost Murexin pracuje na optimalizaci svých výrobních postupů a prací.  Zaměstnanec společnosti přebírá totiž odpovědnost za plnění předem daných kvalitativních úkolů souvisejících s jeho úsekem práce. Dodržování těchto směrnic a úkolů není dáno pouze cílem společnosti Murexin na dodržování kvality, ale je také vynuceno ekonomickými důvody a potřebou dodržovat zákonné normy jako je norma ISO 9000, kterou firma dodržuje. Ve zkratce jde o orientaci na jakost produktů, minimalizace chyb a vysoká efektivita – hospodárnost výrobních procesů – zlepšování produktů ku spokojenosti zákazníků. Stabilita a posilování pozice na trhu. Jsou to vše předpoklady úspěšného působení firmy na trhu.


 4. Jak a kde si zajistit reklamu pro firmu?

  20. July, 2013 by admin

  Firemní služby a produkty je potřeba nějak zviditelnit a představit potenciálním zákazníkům. Metod jak toho dosáhnout je docela velké množství. Možná vás již nějaké možnosti reklamy a zviditelnění napadají. Je možná vhodné vzít si k ruce papír, tužku a takový seznam si postupně sepsat. Jaký typ reklamy bude nejefektivnější pro vaší cílovou skupinu lidí – potenciálních zákazníků? Jestliže prodáváte například internetovou službu, pravděpodobně nebude vhodné zakoupit obecnou reklamu – billboard někde v autobuse, metru a nebo polepy firemních aut. Spíše bude vhodné zakoupit reklamu na tématicky příbuzné web stránce, na které se vyskytují lidé, kteří by vaší službu mohli potřebovat..

  Co když jste řemeslníci a provádíte nějaké řemeslo jako například realizace a návrh zahrad? V takovém případě bude pravděpodobně vhodné zajistit si reklamu v místě sídla firmy i na internetu přidat regionální záznam s vizitkou vaší firmy – například záznam do katalogu seznam.cz a nebo do dalších zahradnických portálů s regionálním zaměřením. S výběrem vhodných míst mohou pomoci například lidé na zahradnických diskuzních fórech a nebo na fórech o reklamě.

  Jak zjistit kam umístit reklamu?

  Mohli bychom mluvit ještě velmi dlouho o různých možnostech reklamy, nejjednodušší a nejefektivnější pro vás však bude když budete přemýšlet o vašich potenciálních zákaznících. O lidech, kteří by mohli chtít koupit vaší službu. Kde se vyskytují, kam chodí, co nakupují? Toto rozjímání můžete různě větvit a rozšiřovat. U takového přemýšlení mějte po ruce opět tužku a papír a jednotlivé poznatky si zapisujte. Z daného seznamu pak budete emoci vytvořit seznam možných míst kde inzerovat. K tomuto seznamu se vracejte, je to velmi důležitý seznam a možná byste vy a nebo člověk, který se stará o reklamu měl tento seznam mít stále před sebou a připomínat si ho.

  Zadání reklamy

  Jestliže jste již dospěli k tomu, kde chcete mít svou reklamu v exteriéru atd, můžete kontaktovat reklamní firmu a nebo dohledávat další informace ohledně inzerce na takových místech - například reklamní polepy aut Brno. Velmi důležité je také sledovat efektivitu takové reklamy a vypočítat si zda mi tato reklama přináší více peněz než za ni vydávám a nebo zatím alespoň peníze neztrácím. Je třeba si uvědomit že reklama působí se zpožděním a některým typům reklamních zpráv může trvat déle než v mozku vašich zákazníků vzklíčí v záměr si daný předmět koupit. Sugesce musí být dostatečně silná například díky opakování – opakované vjemy.


 5. Komínové systémy, jaké práce jsou prováděny?

  10. July, 2013 by admin

  V tomto článku se dozvíte: Jaké profesionální práce provádí firmy specializované na komínové systémy? Jak poznat pravého kominíka? Jak často je třeba provádět kontrolu komínů podle zákona?

  V souvislosti s komíny to může být například čištění komínových cest. Čištění komínů u kotlů do 50kW podle nařízení vlády č. 91/2010 Sbírky je možné provádět svépomocí avšak také ho mohou dělat odborné kominické firmy s živnostenským oprávněním pro obor kominictví. Podobné je to u kontroly komínů. U čištění komínů jde o odstranění pevných usazenin na stěnách komínové/spalinové cesty. Čištění by mělo být prováděno u kotlů na tuhá paliva s výkonem do 50kw 2x do roka při sezónním topení. U kotlů na plyn 1x ročně. 1x ročně čištění kotle.

  Podle nařízení vlády jsou majitelé kotlů a komínů do 50kW povinni nechat si provést kontrolu komínu kominickou firmou 1x ročně. U kontroly se posuzuje bezpečnost komína proti vzniku požáru, jeho stavebně technický stav. Zda ke komínu je bezpečný a volný přístup z důvodu čištění, oprav. Kontrola komínových cest se neprovádí u komínů, které nejsou používány. Takový komín musí být podle nařízení vlády označen v místě připojení kotle nápisem “Mimo provoz” nebo jiným vhodným způsobem.

  Kromě kontroly může být třeba provést i revizi komínové cesty / revize komínu. Revize se provádí v případě změny typu paliva, změny typu spotřebiče paliv – kotle, při podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě a nebo po požáru a samozřejmě před uvedením komínu do provozu.

  Jak poznat pravého kominíka? “Správný kominík by se vám měl prokázat průkazem Společenstva kominíků, kde je uvedeno jméno, bydliště a dosažená kvalifikace.” Po provedení čištění, kontroly a revize musí kominík vystavit písemnou zprávu dokládající provedenou práci. Náležitosti zprávy jsou uvedené ve vyhlášce – nařízení vlády (odkaz výše). Tato zpráva je velmi důležitá, jelikož v případě požáru si může pojišťovna tyto zprávy vyžádat a v případě nedodání nemusí uznat vyplacení odškodného.

  Frézování komínu je další z činností odborných firem na komínové systémy. Frézování se provádí rotorem, na kterém je upevněn řetěz, který odírá stěny komínové cesty a tak rozšiřuje komínovou cestu.

  Po frézování komínu se obvykle provádí i vložkování komínu, kdy se do komínů zjednodušeně vkládá speciální keramická a nebo plechová roura ze shora dolů. Díky vložkování komínu je možné snížit riziko požáru a hlavně zvýšit tah komínu který umožní lepší spalování.

  Přestavba komínu a přezdění komínu je další prací která může být potřeba. Působením spalin a zejména kondenzací par, které odcházejí ze spalovaného materiálu je narušována vnitřní stěna komínu zejména v části nad střechou. Důvodem kondenzace je obvykle nižší teplota komínové zdi v nadstřešní části. Trvanlivost komínu je dána zejména výběrem kvalitních cihel a spojovacího materiálu. Přestavby komínu se provádí obvykle rovnou na místě a vybouraný materiál je dopravován dopravníkem ze střechy na zem. Dále může být suť dopravována vnitřkem domu. Třetí možnost je nasazení již vyzděného komínu jeřábem. Tento způsob se provádí například u nepřístupných komínů.

  Další prováděnou prací je měření emisí, komínového tahu, účinnosti spalování.

  Pokud chcete, v komentářích k tomuto článku se můžete podělit o Vaše zkušenosti a doplnění tohoto článku.


 6. Nejen sklenářské práce v Praze, jak postupovat?

  12. June, 2013 by admin

  Sklenářské služby potřebuje čas od času každý, praskne sklo v okně, dveřích a nebo jinde. Buď můžeme sklo nechat prasklé a dívat se každý den na prasklé sklo a nebo stačí zavolat odbornou firmu aby sklo vyměnila. Ne všichni sklenáři poskytnou okamžité zasklení jelikož existuje mnoho druhů a šíří skel. Pokud si však vyžadujete zasklení na místě  nemůžete si dovolit žádné prodlevy, vyberte si profesionální firmu jako je například Pražský technický servis s.r.o.. Jde o pražskou firmu, která spojuje hned několik různých řemesel z oblasti dům a zahrada.

  Tato pražská firma poskytuje své služby v oblasti Prahy a Středočeského kraje., takže pokud jste odtud, může to být pro vás ideální volba sklenářství Pražský technický servis s.r.o. . Od nahlášení závady by firma měla být schopna vám pomoci a přijet do 60 minut. Někteří sklenáři jsou k dispozici i o víkendu, takže pokud problém nastane i mimo pracovní dny, je možné zavolat a objednat si pomoc…

  Neradi byste se dočkali špatně odvedené práce o nutných opětovných oprav jako důsledek tohoto selhání? Firma a sklenářství Pražský technický servis poskytuje 3 roky garance na provedené práce. Pokud potřebujete další práce kromě sklenářských, možná budete moci ušetřit peníze a nechat si provést i další práce současně.

  V nabídce firmy jsou tyto další služby: elekro-instalatérské práce rozvodů elektřiny, zásuvek a elektrického vedení. Dále jsou to služby instalace a oprava plynového potrubí, nebo také plynoservis. Třetí službou kromě sklenářského servisu je instalace, úprava topenářských rozvodů a domovního topení.  Čtvrtou službou jest čištění kanalizace od nečistot, čištění ucpaných kanalizačních odtoků. Pokud jste senior, můžete si nárokovat slevu 20% na práce v domě vašeho trvalého bydliště. Tato sleva by vám měla být uznána.

  Pokud máte nějaké dotazy určitě jednoduše zavolejte na kontaktní telefonní číslo (zelená bezplatná linka) a zjistěte si zda vámi požadovaný úkon lze vykonat, kdy a jak. Detaily naleznete na internetové stránce firmy Pražský technický servis.


 7. Dlažba zámková – jak se využívá

  9. June, 2013 by admin

  Dlažby, jejich využití, pokládka

  Dlažba zámková je zajímavé řešení zpevnění cesty, provedení chodníku, prostoru před domem a nebo provedení parkoviště. Zámková dlažba je vhodná pro řešení a provedení malých i velkých ploch díky svým vlastnostem, jednoduchosti pokládky a proporcím. Zámkovou dlažbu můžeme často vidět na moderních, nově vytvořených chodnících a nebo na parkovištích u firem, pokud nejsou kompletně vyasfaltovány. Výhodou zámkové dlažby oproti asfaltu může být možnost opětovného rozebrání a použití na jiném místě. Jde tedy pravděpodobně o ekologičtější postup.

  Jednotlivé dlaždice zámkové dlažby mohou mít také více tvarů a nebo mohou být vyrobené tak, že zámková dlažba má podobu mříže skrze kterou může růst tráva apod. Výhodou řešení zámkové dlažby jako mříže je nižší spotřeba materiálu a jednodušší vsakování vody, která by po celistvé dlažbě stékala do několika málo míst.

  Zámková dlažba je tedy vhodné řešení úpravy plochy před rodinným domem a dobrým řešením zpevnění příjezdové cesty. Díky cenově dostupné zámkové dlažbě můžete dát sbohem vyjetým kolejím do země, blátu a loužím, to už je naštěstí se zámkovou dlažbou minulost. Kromě chodníků a dláždění v ploše je možné zámkové dlažby a její funkčnosti využít i pro stavbu schodů, možná že jste již viděli schody ze zámkové dlažby. Pokud si na google vyhledáte slovo “zámková dlažba” a nebo “zámková dlažba Petr Blažek“ a kliknete na obrázky, měli byste vidět jak taková dlažba vypadá a její možná provedení. Vzhled dlažby pomáhá dotvářet esteticky vzhled například domu, zahrady a nebo veřejných prostor chodníků. Tvarovaná zámková dlažba možná připomíná spíše ornamenty v porovnání se starou čtvercovou dlažbou, která bývala použita pro dláždění chodníků. Zámková dlažba nevyžaduje složitou údržbu, což je další důvod, proč bývá často požadována a navrhována architekty a dalšími odborníky v oblasti stavby. Další výhoda, kterou je třeba zmínit je samozřejmě životnost. Životnost zámkové dlažby je vysoká. Díky své konstrukci dlažba zámková nevyžaduje žádné chemické procesy, jako například tvrdnutí materiálu, nebo schnutí. Dlažba je jednoduše položena na předem připravený povrch. Pokládka je díky své konstrukci dlažby velmi rychlá.

  Z čeho jsou vlastně jednotlivé dlaždice zámkové dlažby vyrobené? Materiálem, který se používá ve většině případů je beton. Často je povrch zámkových dlaždic upraven a zájemce si může zvolit také požadované zabarvení dlaždic. Nejčastěji je použita bezbarvá dlaždice betonová, která má odstín bílo-šedý. Můžeme také vidět dlaždice červeno hnědé. Zámkové dlažby provádí například firma Zámková dlažba Petr Blažek.


 8. Jaké služby provádí zámečnická firma?

  11. May, 2013 by admin

  Pokud se řekne “zámečník”, pravděpodobně se vybaví slovo “zámek”, zámečník může být tedy člověk, který pracuje s kovem, vyměňuje a opravuje zámky. Moderní zámečnická výrobní firma, provádí například ty práce a služby, jako firma Besta Trade. Tato Česká firma se v praxi provádí ohraňování plechů, zabývá se ohýbáním a tvarováním plechů. Ocelové plechy je dále možné vysekávat do požadovaných tvarů a podob. Vysekávání plechů provádí například Besta Trade na moderních poloautomatických strojích. Tyto stroje jsou také často programovatelné a je do nich zabudovaná elektronika. Moderní ohýbací a vysekávací stroje na plech umožňují rychlé přenastavení a naprogramování. Díky tomu spoří čas a peníze dané zámečnické firmě. Zákazník pak může dostat nižší cenu za poskytnutou zámečnickou službu a nebo hotový produkt..

  Třeba zámečnická výroba Besta Trade pracuje se stroji, práci s plechem šířky 7 metrů a tloušťky 4 mm. Tyto parametry dostačují většině náročných zákazníků. Avšak zámečník určitě nekončí prostým ohýbáním či vysekáváním plechových dílů. Dalším úkonem aby vzniklo něco užitečného je svařování plechových dílů k sobě. Například Besta Trade se specializuje na svařování hliníku metodou TIG při které jsou svařovány hliníkové plechy. Na míru svařené díly pak mohou být expedovány k zákazníkovi. Společnost se snaží o poskytování kvalitních služeb a také kvalitního servisu svým zákazníkům. Když už jsme u ohýbání plechů, je možné že se člověku ve spojistosti s touto činností vybaví běžné plechové konstrukce jako jsou okapy, parapety a nebo různé plechové obruby. Tyto předměty může vytvářet klempíř a nebo může pomoci zámečnická výrobní firma jako je Besta Trade.

  Společnost Besta trade sídlí ve Frýdku-Místku, kde má své vedení a také výrobní prostory. Svou objednávku a nebo poptávku služeb můžete zavolat telefonicky a nebo se i nezávazně poptat například pomocí emailu. Pracovník firmy vám jistě poradí a pokusíte se nalézt společnou cestu řešení vaší poptávky.


 9. Jak pracovní plošiny usnadní práci

  31. March, 2013 by admin

  Pravděpodobně každá firma, která provádí výškové práce zjistí dříve či později že v některých situacích je vhodné používat automatizované pracovní plošiny. Jsou tím myšlené jednotky s vlastním pohonem pro zdvih pracovní plošiny do určité výšky. Některé plošiny mají zdvih třeba jen 3 metry a některé i desítky metrů. S výběrem vhodné pracovní plošiny poradí specializovaná firma jako například Pracovní plošiny Ptáček. Tato firma Vám zařídí i levnější pronájem plošin, takže není třeba hned investovat vysokou finanční částku na nákup.

  Některé pracovní plošiny jste již jistě viděli, mohou být na kolech a mít nůžkovou konstrukci a zvedat se pouze do výše. Jiné mají pohyblivé hydraulické rameno, například ho používají firmy, které rozvěšují o Vánocích na lampy vánoční motivy, dále plošiny s hydraulickým ramenem používají například k ořezu dřevin či výměně výbojek v pouličních lampách. Pracovní plošiny jsou vybavené plošinkou pro práci mechanika a disponují například i úložním prostorem pro odložení či zaháknutí pracovního nástroje.

  Asi největší výhodou pracovních plošin je to, že firmě šetří čas. Není třeba stavět lešení a podobné. Stačí například přijet automobilem, vystoupit si na plošinu a ovládat její rameno pomocí řídících pák.

  Článek by měl čtenáře seznámit  s výhodami a možnostmi, které mu montážní plošiny poskytují i možnost pronájmu plošin.


 10. Jak ochránit okna i výlohy před vyloupením, a nejen to..

  21. February, 2013 by admin

  Jestliže máte výlohu a nebo okna v prostoru, kde je vylidněno, pravděpodobně může hrozit nebezpečí neoprávněného vstupu zloději. Rozbití výlohy a podobně. Možná potřebujete zabezpečit garáž a nebo jiné podobné prostory.. Jaké máte možnosti ochrany svého majetku v době nepřítomnosti?

  1. Můžete si nainstalovat bezpečností zařízení s čidlem pohybu, a nebo čidlem porušení výlohy. Toto zařízení pravděpodobně nemile vyruší svým poplachem zloděje v práci a může narušit jeho plánovanou činnost.
  2. Druhou možností co můžete udělat a jak mírně odradit zloděje je osvětlit místo vniku zloděje a osvětlit prodejnu či instalovat kamerový systém. Tato prevence však stojí elektrickou energii a není dokonale efektivní.
  3. Nainstalovat nový a unikátní bezpečnostní zámek. Kvalitní bezpečnostní zámek dokáže minimalizovat a nebo prakticky zabránit vniku dveřmi. Vězte však že zloději, kteří chtějí dveře otevřít je otevřou.
  4. Třetí a na celé čáře nejspolehlivější ochrana, jakou můžete pro svou výlohu či okno (majetek) udělat – instalace zlaté spolehlivé kovové mříže nebo rolovací mříže :) řekněte zlodějům pápá.

  Mříží, které je možné využít k ochraně různých prostor je několik typů.  Jsou to zejména roletové mříže, nebo také rolovací mříže kovové. Tyto jsou používány a oblíbeny majiteli obchodů a obchůdků. Ve dne nepřekáží a nehyzdí okolí obchodu jelikož se dají srolovat nahoru do úložného boxu instalovaném například nad výlohou obchodu či nad jiným místem, které je chráněno. Mechanická ochrana bývá někdy ta nejúčinnější a nejbezpečnější. Aby zákazník dosáhl co nejvyšší ochrany, je třeba si pořídit mříže konstrukce odpovídající určení. Mříže bývají nabízeny ocelové čímž je zajištěna vysoká pevnost a životnost. V případě společnosti Univers je výroba takovýchto mříží ruční kvalitní prací, která je kontrolována tak, aby mříže byly pevné a dlouhodobě funkční .

  Dalším zajímavou zábranou proti zlodějům jsou neprůhledné rolety. Tyto předokenní rolety jsou nainstalovány na venkovní stranu okna a nebo jiného prostoru. Příklady jak takové rolety slouží a nejvhodnější způsoby použití můžete nalézt například na webu společnosti univers, která je odkazována několikrát z tohoto článku. Mezi předokenní rolety můžeme zařadit i screenové rolety, který mají ještě jiný účel použití, je jím ochrana bytu, kanceláře, pokoje atd. proti slunečnímu světlu. Nechceme pravděpodobně zabránit osvětlení místnosti, ale nepřejeme si přímé sluneční světlo do očí a nebo chceme zabránit pohledu do místnosti z venčí. Třetí možností použití je tedy ochrana před výhledu do místnosti z venčí.

  Další ochrannou zábranou mohou být bezpečnostní ochranná vrata a vjezdové brány. Vraty možná potřebujeme oddělit prostory ve výrobní hale, či jiné úseky výroby či skladů. Vrata mohou plnit funkci bezpečnostní a nebo také ochrannou jako například ochrana části objektu proti požáru. Firma Univers dále dodává a instaluje kompletní systém garážových vrat na elektrický pohon. Garážová sekční vrata se skládají z více sekcí a umožňují tak srolování pod strop místnosti. Toto technické řešení umožňuje úsporu prostoru. Garážová vrata od Univers bývají také vybaveny manuálním ovládáním pohonu pro případ výpadku elektřiny a nebo technické závady.

  V nabídce Univers naleznete také službu dodávky posuvné brány a instalace elektrického pohonu k této bráně. Brány bývají používány při vstupu do závodů, nebytových prostor a nebo jako vjezdová brána pro auto do rodinného domu. Brány jsou dodávány v různých provedeních tak, aby vyhovovaly co nejširšímu počtu možných zákazníků.