Rss Feed


‘Právo’ Category

 1. Jak postupovat v případě potřeby překladu do cizího jazyka?

  21. April, 2013 by admin

  Všichni studenti základních škol mají nyní cizí jazyk – angličtinu nebo němčinu jako povinný předmět. Cizí jazyk se učí od nejnižších tříd základní školy a nebo v případě spec. školek dokonce i ve školce. Pro rychlé osvojení cizího jazyka je třeba aby bylo dítě vystavováno prostředí, kde se mluví cizím jazykem již od raného věku. Je asi pravda že ne každý si cizí jazyk v průběhu cca 10 let osvojí natolik, aby mohl tvořit spisovné a srozumitelné texty. V případě že pak potřebujeme kus cizího textu například pro reklamní účely, bude pravděpodobně potřeba najmout si profesionální překladatele pro tuto práci.

  Na profesionální překladatele jsou kladeny například tyto požadavky: státní jazyková zkouška z cizího jazyka, praxe v tlumočení a nebo praxe na jiné obdobné pozici. Zaměstnavatelé chtějí také vidět příklady práce daného překladatele aby mohli posoudit zda je překladatel schopný provádět překlady v přijatelné kvalitě.

  Jestliže tedy potřebujete překlad textu obyčejného a nebo i textu právního do cizího jazyka, potřebujete překladatele s praxí například soudního tlumočníka pro překlad do polštiny. Překladatele s těmito zkušenostmi můžete nalézt díky vyhledávači Google. Zde stačí zadat fráze jako: soudní překlady polský jazyk, cena právní překladatel a podobné. Při svém hledání můžete nalézt stránky jako com-24.com, které nabízejí odpovídající překladatelské služby většinou do většího množství světových jazyků.

  Je vhodné hledat přímo překladatele a vyhnout se překladatelským agenturám, které musí platit reklamu a další režii. Cena za takový překlad by mohla být vyšší než v případě přímého kontaktování překladatele. Požadujte referenční texty předem ještě před objednáním služby.

  Například com-24.com nabízí právní překlady s vysokou odborností do angličtiny, překlady do polštiny, maďarštiny, němčiny, ruštiny, slovenštiny a dalších jazyků. Zákazník zde může vyplnit jednoduchý poptávkový formullář. Překlady jsou vyhotoveny odbornými překladateli a odpadají nadbytečné výdaje které je třeba platit překladatelským agenturám.


 2. Jak najít zákony v úplném znění

  28. November, 2012 by admin

  Litujete někdy, že nemáte právnické vzdělání? Že nerozumíte zákonům, nevíte, co můžete podepsat, abyste nepodepsali něco, čím byste si mohli způsobit nemalé problémy a nerozumíte některým smlouvám, dodatkům apod.? Spousta z nás se často setkává s tím, že potřebuje pomoc právníka. Samozřejmostí je, že za právnické služby zaplatíte nemalé peníze. Pokud potřebujete spíše jen nějakou radu, kdy by vám stačilo vědět, jak zní konkrétní zákon, mám pro vás výborný tip.

  Navštivte webové stránky Zákony od Centrum.cz. Tento web vznikl nedávno, ale v současnosti je velice využívaný. Na tomto webu najdete nejen kompletní sbírku zákonů České republiky, ale všechny tyto zákony tu jsou v úplném znění. Častým problémem jsou stále se měnící zákony týkající se pracovněprávních vztahů, tedy zákoník práce, kdy by stačilo jen zjistit přesné znění, a věděli byste, co podepsat musíte, můžete nebo proti čemu se můžete ohradit a podepsat nemusíte. Úplně znění týkající se nejenom klasické pracovní smlouvy, ale také práce na dohodu, diskriminace na pracovišti nebo už u pracovního pohovoru nebo třeba jaké máte možnosti ohledně rekvalifikace – vše toto najdete také na těchto webových stránkách.

  Zajímají vás vaše lidská práva? Patří někdo z vašich známých k etnické skupině a vy byste mu rádi pomohli nebo poradili s jeho problémem? I na tuto problematiku tento web ve spolupráci s Centrum.cz myslel. Dozvíte se, že národnostní menšiny mají právo na vzdělání v jejich jazyku, mohou užívat svůj jazyk při jednání na úřadech a mohou se účastnit řešení věci, které se týkají právě etnických menšin.

  Na webové stránce zákony od Centrum.cz vám pomůže v orientaci výborná navigace a také odkaz „nejčastěji hledáte“. Najdete zde opravdu vše, co byste mohli potřebovat a vše tu najdete v takové formě, že všemu, co se bude týkat problému, který hledáte, budete zaručeně rozumět. Ať už budete hledat informace ohledně reklamací, občanského zákoníku, výpovědi z pracovního poměru, odstoupení od kupní smlouvy nebo vrácení zboží, určitě se obraťte na tyto webové stránky a naleznete přesně to, co potřebujete.


 3. Jak realizovat rozvod manželství

  8. July, 2012 by admin

  Tento článek se bude zabývat tématem jak uskutečnit rozvod manželství. Rozvod manželství by měla být až krajní záležitost jak řešit problémy v manželství. Je otázkou zda použít slovo řešit, protože rozvodem vlastně problémy neřešíme ale odcházíme od nich. Je známo že rozvod v případě že jsou v rodině nezletilé děti zanechává skryté dlouhodobé stopy v psychice dítěte. Rozvod manželství je věc která může přinést také komplikace v podobě změn majetkových poměrů, změn týkajících se péče a výživy dětí. Před tím než člověk toto rozhodnutí a krok udělá je třeba tedy zvážit všechny důsledky, které z toho budou plynout. Pro většinu z nás je orientace v právních otázkách složitá věc a měla by se určitě přenechat právníkům. Pro zájemce o rozvod je důležité nalézt přesné právní informace a postupy.

  Našel jsem zajímavou stránku která přináší informace jak realizovat rozvod manželství a s tím spojené záležitosti. Webová stránka se jmenu je PrávníLinka.cz bez háčků a čárek. Tato bezplatná i placená právní poradna by vám měla pomoci v rozhodování a zjišťování jak postupovat při rozvodu manželství. Před rozvodem i po rozvodu je třeba aby se manželé dohodli na rodičovské odpovědnosti péče o nezletilé děti. Rozvedení manželé také budou muset v budoucnu společně rozhodovat o důležitých věcech v životě nezletilého dítěte kdy bude třeba souhlas obou i rozvedených rodičů. Při rozvodu je také třeba připravit návrh na vypořádání společného jmění manželů.

  Podmínkou pro rozvod manželství je také podle § 24 zákona o rodině to, že manželství je trvale a hluboce rozvráceno a již nelze očekávat obnovení manželského soužití. Další věc na kterou musí manželé myslet a řešit jsou práva a povinnosti společného bydlení. Rozvod neznamená zánik společného nájmu manželů. Různá pravidla platí pro nájem družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví.

  Máte-li zájem zjistit více informací o právních otázkách ohledně rozvodu manželství, navštivte právní poradnu Právní Linka, odkaz naleznete v tomto článku.


 4. Jak poznat lháře?

  10. October, 2010 by Karis

  Techniky níže vám ukáží, jak poznat když někdo lže.  Tyto techniky jsou využívány i vládními agenturami při vyslýchání, ale jsou použitelné i ve vztazích a obchodu.

  Pro úspěšné použití těchto technik napomáhá, pokud znáte řeč těla dotyčného v “normálních” situacích. Lépe pak poznáte podezřelé rozdíly.

  Pohyby

  Pohybový výraz bude strnulejší. Lhář bude méně používat pohyby rukou a také v “menším” prostoru. Obecně všechny fyzické akce budou využívat méně prostoru než obvykle.

  Doteky obliceje

  Lhář se bude dotýkat spodní části obličeje. To znamená škrábání se pod nosem, dotýkání se rtů či brady. Je to instinkt už od narození. Proto si malé děti zakrývají ústa, když lžou. Jen se to postupem let vyvine v méně zřejmá gesta.

  Pohyby oci

  Nečestný člověk bude očima brouzdat všude okolo, jen aby se vyhnul vašemu přímému pohledu. Na druhou stranu, upřený pohled do vašich očí po dlouhou dobu je také indikátorem lži. To se může stát poměrně často, protože lháři vědí, že jejich oční pohyby je mohou prozradit a tak se je pokoušejí ovládat.

  Zornice

  Zornice se mohou při lhaní rozšířit kvůli zvýšené hladině adrenalinu v těle. Tento faktor je však závislý na závažnosti lži. Pokud se jedná pouze o malou lež, zornice se rozšířit nemusejí.

  Postoj

  Lháři se často cítí nepohodlně, když mají stát přímo proti obviňujícímu a snaží se nemít svoje ramena přímo proti ramenům obviňujícího (do obdélníku). Místo toho se mírně vytáčejí.

  Vyrazy

  Výrazy lháře se limitují pouze na ústa. Například hraje-li lhář úsměv, využije jen určité vybrané svaly, zatímco “přírodní” úsměv využívá svalstvo přes celou tvář.

  Dlane

  Lháři se často pokusí skrýt dlaně jejich rukou. To je také instinktivní. Ruce za zády nebo v kapsách jsou také pozitivním indikátorem lži.

  Objekty

  Lháři si hrají s věcmi, které vlastní. Jako například kabelky, náramky, mobilní telefony nebo vlasy. Také mohou dát nějakou překážku mezi sebe a jinou osobu. Třeba něco tak jednoduchého jako je šálek kávy. Je to jakýsi podvědomý způsob “zabarikádovat” se a ulehčit si tak napětí při lhaní.

  Ton

  Tón hlasu lháře se často neshoduje s jeho gesty nebo s obsahem sdělení.

  Sarkasmus

  Nečestný člověk bude často odpovídat sarkasticky na obvinění.

  Odpovedi na otazky

  Lháři používají vaše slova při odpovídání na vaše otázky. Například: Měl jste sexuální styk s touto ženou? – Neměl jsem sexuální styk s touto ženou. Navíc při rozhovoru používají příliš mnoho detailů. Je to způsob kterým si snaží přesvědčit jiného člověka, že mu chtějí vyjít vstříc.

  Nesmyslnost

  Lhářova slova nemusejí dávat smysl a gramatika může být také špatná. To je způsobeno tím, že mozek je příliš zaměstnaný po hledání přesvědčivé odpovědi a signály k ústům jsou posílány chybně.

  Vyhybani se primym odpovedim

  Lhář raději odpověď pouze naznačí, než aby přímo něco popřel. To jim dovoluje vyhnout se lhaní neděláním připouštějících výpovědí.

  Zmena predmetu rozhovoru

  Lhář se často pokouší o změnu tématu rozhovoru. Při změně tématu bude lhář spokojený a s vírou, že jeho lžím bylo uvěřeno. Kdežto poctivá osoba by byla zmatená, proč by mělo být potenciálně důležité téma změněno. Taková osoba by pravděpodobně nebrala změnu tématu na vědomí a pokračovala v původní konverzaci.

  —–

  Je důležité pochopit, že zpozorování jednoho z výše uvedených indikátorů nemusí znamenat lež. Musíte hledat více těchto indikátorů a to za co nejkratší čas.


 5. Jak dodržovat silniční zákon ve Francii?

  8. October, 2010 by pupajz

  Francie je podle mě jedna z nejkrásnějších zemí,která má rozumnou dojezdovou vzdálenost od našeho státu.Je to stát který má teď aktuálně nejrozsáhlejší dálniční síť v Evropě,dokonce rozsáhlejší než v Německu.Napíši vám něco o tamních silničních zákonech a placení dálnic.

  Silniční zákon

  Je téměř shodný s našimi zákony a má jen pár odlišností,které je nutno dodržet.(zvýrazněné řádky jsou ty odlišnosti)

  ►za jízdy musíte používat pásy

  ►ve výbavě musíte mít výstražnou vestu a náhradní žárovky

  povolené množství alkoholu je 0,5 promile(neplatí pro profi řidiče)

  ►rychlost v obci 50 km/h

  ►mimo obec 90 km/h

  ►dálnice 130 km/h

  POZOR:Pokud vlastníte řidičské oprávnění méně jak DVA (2) roky platí pro vás jiné rychlostní limity!

  ►rychlost v obci 50 km/h

  mimo obec 80 km/h

  dálnice 110 km/h

  Pozor na výši pokut,jsou pro nás opravdu vysoké:

  ►nezapnuté pásy,špatné parkování- 22-152 €

  ►překročení rychlosti- 135-1524 €

  ►alkohol nad povolenou hranici- 135-4000 €

  ►použití antiradaru- 1500 €

  Pozor:při zaplacení na místě je jakási teoretická  možnost,že vám sníží pokutu,ale rozhodně bych na to nespoléhal.Dále vám hrozí zabavení vozidla nebo i vězení.Jakákoliv možnost  “usmlouvat” pokutu je nemožná!!!

  A o úplatek za přihmouření oka policisty se ani NEPOKOUŠEJTE,to jdete do vězení OKAMŽITĚ!A bude vás to stát svobodu a několikanásobně vyšší platbu!

  Na druhou stranu se mi za 3 roky co tam jezdím,nestalo aby mě policie byť jen jednou zastavila jen tak z nudy.Pokud jsem potřeboval poradit s cestou vždy jsem se obrátil na policii a vždy mi pomohli.Jazyková vybavenost policistů je dobrá,takže se určitě domluvíte anglicky a většinou i německy.Ale pozor,pokud se budete ptát někoho jiného než policisty snažte se němčinu nepoužívat,většinou vám obyvatelé neporadí,nevím proč,ale německý jazyk jim dost vadí(pozůstatek války?)

  Dálnice

  Jak jsem již psal,Francie má nejrozsáhlejší síť dálnic v Evropě.Dálnice jsou označeny velkým A (Autoroute).Většina dálnic je soukromá a platí se zde mýtné.Připravte se na to že mýtné je docela drahé,průměrná cena mýtného činí cca 7 €/100 km.

  Před vjezdem na placený úsek dálnice jste na to upozorněni nápisem na informační tabuli Section á péage.Výběr mýtného se provádí na mýtných branách.

  Při vjezdu k bráně pozorujte symboly nad branou,ty vás navedou ke správnému okénku -automatu.

  Symboly

  Modrý čtverec se symbolem auta a nápis Ticket

  Přijeďte až k závoře a zmáčkněte červené tlačítko,vyjede vám tiket který zaplatíte u následující brány.(tiket NESMÍTE ztratit,jinak vás na další bráně čekají problémy)Po vyjmutí tiketu se zvedne závora a můžete vyrazit k další bráně.Po příjezdu k další bráně hledejte tyto symboly,ostatní vás jako turisty nemusí zajímat.

  Modrý čtverec se symbolem panáčka (pro vás ideální)

  Tento symbol znamená,že je tam obsluha a lze platit jak hotovostí tak i kartou.Nemusíte se bát,že pokud pojedete třeba v noci nebo ve svátek,že okénko nebude obsazeno.Obsluha je na branách nonstop.

  Modrý čtverec se symbolem euro-mincí

  Tento symbol znamená,že platbu vybírá automat,tzn.musíte mít hotovost,ideálně kovové mince.

  Další symbol který na dálnici potkáte je cedule s nápisem Airé,to znamená parkovište,parkoviště ve Francii jsou čistá a udržovaná(čistí se každý den).Na parkovištích teče v 99% pitná voda,pokud ne,je u kohoutku napsáno No portable.

  Upozornění:Na dosti branách je nainstalované něco jako úsekový radar,to znamená,že si vás systém vyfotí na jedné bráně a při průjezdu druhou branou vyhodnotí vaši průměrnou rychlost.A pokud je vaše průměrná rychlost větší než povolená máte problém!Viz ceny pokut.

  Porucha vozidla na dálnici

  Toto je docela velký problém,hlavně finanční.Jak jsem psal dálnice jsou soukromé,to znamená že majitel daného úseku má i svoji servisní službu(oranžové dodávky).Předpokládám,že ceny budou astromické.Nikdy jsem tuto službu nesměl použít a musel jsem použít nasmlouvaný servis.A to je další problém.Cizí servis vás nesmí opravovat na dálnici,musíte se nějak dostat mimo placený úsek.

  Má rada:pokud máte jenom defekt tak si nasaďte vestu,dejte do patřičné vzdálenosti výstražný trojúhelník a kolo rychle vyměňte.Pokud je auto nepojízdné a je možnost nechte se na laně odtáhnout mimo dálnici a potom řešte problém.Chvíli po tom co na dálnici zastavíte přijede jejich servis a postaví se za vás a okolo vašeho auta rozestaví kužely,takže výměna kola bude bezpečná.A servis přijede určitě,protože celá síť dálnic je střežena kamerovým systémem.Pokud za vámi zastaví a uvidí,že problém zvládáte,řidič servisového vozidla se vrátí do vozu a oznámí to na dispečink.Tato služba je zajištění bezpečnosti a je BEZPLATNÁ!Po opravě toto oznamte řidiči a můžete odjet.

  Vzhledem k výši plateb za dálnice dopuručuji zakoupit pořádnou mapu Francie cca 20 € a využívat silnice označené RN (route nationale),většinou jsou souběžné s dálnicemi a jsou kvalitní(lepší jak naše dálnice).

  To je tak zhruba všechno o Francii a jejich silnicích.Přeji snadné cestování a bezpečný návrat!

  Pokud budete potřebovat info o dalších státech v EU tak napište,budu se je snažit postupně doplňovat.Jezdím státy D-NL-B-E-GB-PL


 6. Jak cestovat se zvířaty do zahraničí?

  6. October, 2010 by pupajz

  Cestování se zvířaty do Velké Británie,Malty,Irska a Švédska

  Zvíře musí plnit tyto podmínky:

  -zvíře musí být očipováno

  -musí mít pas

  -být očkované proti vzteklině

  -musí mít sérologické vyšetření na vzteklinu

  -musí být ošetřené proti klíšťatům

  -musí být ošetřené proti echynokokóze

  Štěňata a koťata do 3 měsíců nesmí cestovat

  Členské státy mohou povolit cestování mláďat do 3 měsíců věku pokud mají pas,nepřišla do styku s volně žijící zvěří nebo pokud jsou závislá na matce.

  Členské státy nedovolující cestování s mláďaty do 3 měsíců věku:

  Itálie,Kypr,Lotyšsko,Polsko,Francie a Španělsko

  Cestování do ostatních zemí EU

  Zvíře musí plnit tyto podmínky:

  -očipování nebo tetování

  -pas

  -očkování proti vzteklině

  Stejné podmínty platí i pro tyto státy které nejsou v EU:

  Chorvatsko,Monako,Norsko,Andorra,Island,San Marino,Švýcarsko,Vatikán a Lichtenštejnsko.

  Cestování se zvířaty mimo EU:

  -pas

  -očipování nebo tetování

  -očkování proti vzteklině

  -sérologické vyšetření na vzteklinu

  Sérologické vyšetření musí být provedeno nejdříve měsíc po očkování a nejpozději 3 měsíce před vycestováním.